ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

博雅汉语 准中级加速篇 2


หมวดหมู่ : สนพ.PUP - 北京大学
ISBN : 9787301078624
สำนักพิมพ์ : 北京大学แบบเรียนหนังสือจีน ระดับต้น เรียนจบเล่มนี้สามารถสอบ HSKระบบใหม่ในระดับ 3 ได้

แบบเรียนภาษาจีน “Boya chinese” / “博雅汉语” ได้รวบรวมทั้งการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียนไว้ในเล่ม โดย “Boya chinese” / “博雅汉语” ได้แบ่งออกมาเป็น 4ระดับ จากเริ่มต้นระดับพื้นฐาน จนถึงระดับสูง ซึ่งแบบเรียนชุดนี้ ได้รวมอาจารย์หลายท่านผู้มีประสบการณ์ยาวนานเรื่องการสอนภาษาจีนร่วมกันแต่งขึ้น และเมื่อได้เรียนจบเล่ม “Boya chinese” / “博雅汉语” ในแต่ละเล่ม ยังสามารถสอบ HSK ในแต่ละระดับได้ด้วย

หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

高级汉语口语 2 第2版 / Spoken Chinese 2nd Edition
ราคา : 400 บาท
ผู้แต่ง : 刘元满,任雪梅,金舒年
ISBN : 9787301066355
สำนักพิมพ์ : 北京大学

高级汉语口语 1 第2版 / Spoken Chinese 2nd Edition
ราคา : 380 บาท
ผู้แต่ง : 刘元满,任雪梅,金舒年
ISBN : 9787301066348
สำนักพิมพ์ : 北京大学

中级汉语口语 提高篇 第三版 / Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 刘德联,刘晓雨
ISBN : 9787301254059
สำนักพิมพ์ : 北京大学

中级汉语口语 2 第三版 / Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 480 บาท
ผู้แต่ง : 刘德联,刘晓雨
ISBN : 9787301253632
สำนักพิมพ์ : 北京大学

中级汉语口语 1 第三版 / Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 520 บาท
ผู้แต่ง : 刘德联,刘晓雨
ISBN : 9787301240250
สำนักพิมพ์ : 北京大学

初级汉语口语 提高篇 (第三版) / Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 720 บาท
ผู้แต่ง : 戴桂芙,刘立新,李海燕
ISBN : 9787301253885
สำนักพิมพ์ : 北京大学

初级汉语口语2(第三版)/ Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 720 บาท
ผู้แต่ง : 戴桂芙,刘立新,李海燕
ISBN : 9787301247129
สำนักพิมพ์ : 北京大学

初级汉语口语1 (第三版 / Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 780 บาท
ผู้แต่ง : 戴桂芙,刘立新,李海燕
ISBN : 9787301242872
สำนักพิมพ์ : 北京大学
书香
คำว่า 书香 (shu xiang / ซวู เซียง) มาจากวลี 书香门第 (shu xiang men di / ซวู เซียง เหมิน) หมายถึง การสืบทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม