ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

经贸高级汉语口语 下册 Business Chinese Conversation Advanced II


หมวดหมู่ :
ISBN : 9787561919835
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

ระดับ สูง

แบบเรียนภาษาจีนด้านสนทนาธุรกิจ แบบเรียนทั้งชุดมี 3 ระดับ ต้น กลาง สูง แต่ละระดับมีหนังสือ 2 เล่ม ภายในเล่มรวบรวมคำ
ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันในการติดต่อด้านธุรกิจพื้นฐาน พร้อมทั้งไวยากรณ์ที่สำคัญ แบบฝึกหัดท้ายบทและแผ่นซีดีประกอบการเรียน
บทเรียนภายในเล่ม เป็นแบบเรียนอีก 1 ชุด ที่โรงเรียนต่าง ๆ นิยมใช้ในการประกอบการเรียน

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

商务汉语提高
ราคา : 720 บาท
ผู้แต่ง : 张黎
ISBN : 9787301090398
สำนักพิมพ์ : 北京大学

BCT商务汉语考试应试指南(听·读)
ราคา : 490 บาท
ผู้แต่ง : 丁安琪,岳薇
ISBN : 9787561920589
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

中国城市名片(商务篇)
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : 常庆丰,邹胜瑛,宋业瑾
ISBN : 9787301149683
สำนักพิมพ์ : 北京大学

泰王国民商法典
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 谢尚果 周喜梅
ISBN : 9787509348765
สำนักพิมพ์ : 中国法制
书香
คำว่า 书香 (shu xiang / ซวู เซียง) มาจากวลี 书香门第 (shu xiang men di / ซวู เซียง เหมิน) หมายถึง การสืบทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม