ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

基础商务汉语:会话与应用·上册


ราคา : 720 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : 王晓钧,张旺熹,孙德金
ISBN : 9787561914540
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

为了给学习者提供一部实用方便而又生动有趣的入门教材,我们在教学法上进行了下列探索和创新,以满足师生的需要。
突出交际能力的训练:我们深信商务汉语教学基本的和最终的目的都是提高学习者在商务活动中的交际能力。
加强综合技能的培训:在中国或以华人为主的商务氛围中进行交流,不仅要求有汉语技能,同时也需要具备一定的商业文化知识和当对地经贸情况的了解。
提倡互动式教学:为了满足绝大多数学习者的需要,我们的教材一方面尽量化难为易,使具备初级汉语水平的学生就可开始学习商务汉语;另一方面则带有一定伸缩性和挑战性,以利于不同程度的学习者结成语言伙伴,互相学习,取长补短。
基于方便教学者使用的目的,本教材分为上、下两册,每册包括课本和综合练习两个分册。根据比较常见的国外大学的课程安排,每册教材一般可供一个学期使用。课本中的每一课都包括两段对话、相关的句型、注释和替换练习,以及日记体的中外商务文化比较和间要的经贸信息。为了扩大学习者的词汇量且便于查阅参考,每课还有汉英对照的用图表分类列出的常用商务词汇。每段对话都有简体字、繁体字、汉语拼音和英文翻译的相互对照,以便学习者根据自己的情况选择和参考。综合练习册配合课本的内容而设计。为了学习者的便利,练习册中每课都提供了与课文中每个对话对应的词汇表。为每课设计的各种不同的练习都以功能教学和互动教学理念为指导,注重商务汉语会话和商务汉语应用能力的训练。我们希望这些教学材料在满足学生需要的同时,也能够节省教师的备课时间。此外,每册教材还附有课文和练习配套的CD光盘,以及各类附录和双语词汇索引。

 


ชื่อหนังสือ..่基础商务汉语:会话与应用·上册

ISBN..9787561914540

สนพ..北京语言大学

ราคา..720 บาท

ตัวอย่าง..

 

 

ชื่อหนังสือ..่基础商务汉语:会话与应用 下册

ISBN..9787561915240

สนพ..北京语言大学

ราคา..720 บาท

ตัวอย่าง..

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

赢在中国:商务汉语系列教程 基础篇 1(含1CD)
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 季瑾
ISBN : 9787561927847
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

商务汉语提高
ราคา : 720 บาท
ผู้แต่ง : 张黎
ISBN : 9787301090398
สำนักพิมพ์ : 北京大学

BCT商务汉语考试应试指南(听·读)
ราคา : 490 บาท
ผู้แต่ง : 丁安琪,岳薇
ISBN : 9787561920589
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

中国城市名片(商务篇)
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : 常庆丰,邹胜瑛,宋业瑾
ISBN : 9787301149683
สำนักพิมพ์ : 北京大学

经贸初级汉语口语:上册I
ราคา : 420 บาท
ผู้แต่ง : 黄为之
ISBN : 9787561919194
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

经贸汉语 (中级)
ราคา : 460 บาท
ผู้แต่ง : 梁镛,王庆云
ISBN : 9787561915783
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

泰王国民商法典
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 谢尚果 周喜梅
ISBN : 9787509348765
สำนักพิมพ์ : 中国法制
过年
เทศกาลตรุษจีนกล่าวกันว่าเริ่มมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในยุคนั้นมีสัตว์ร้ายชื่อว่า “เหนียน” 年 nián