ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

经贸初级汉语口语:上册I


ราคา : 420 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : 黄为之
ISBN : 9787561919194
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

本册是《经贸初级汉语口语》上册。包括课本和录音CD。课本的特点是针对零起点初学者,以日常经济生活为主,内容丰富实用。本教材一至四课集中教授汉语拼音,从第五课开始,每两课一个专题,把日常经济生活分为若干层面,每个层面都用两篇课文来认识、表述;并且采用课内与课外相结合的教学体系,学生学完“在课内” 和“在课外”这两篇课文后,也就学到了经济生活中一个层面的日常用语。书后附有课文的英文翻译,帮助学习者更加准确地理解和运用汉语。本教材以其活泼的教学形式,引起学生兴趣、调动学习积极性、发挥成年人的学习优势,使学习者可以在较短的时间内容掌握经贸汉语口语

 

 

ชื่อหนังสือ..่经贸初级汉语口语:上册I

ISBN..9787561919194

สนพ..北京语言大学

ราคา..420 บาท

ตัวอย่าง..

 

 

ชื่อหนังสือ..่经贸初级汉语口语:下册II

ISBN..9787561919200

สนพ..北京语言大学

ราคา..450 บาท

ตัวอย่าง..

 

 

ชื่อหนังสือ..่经贸中级汉语口语:上册I

ISBN..9787561919453

สนพ..北京语言大学

ราคา..420 บาท

ตัวอย่าง..

 

 

ชื่อหนังสือ..่经贸中级汉语口语:下册II

ISBN..9787561919781

สนพ..北京语言大学

ราคา..520 บาท

ตัวอย่าง..

 

 

ชื่อหนังสือ..่经贸高级汉语口语:上册I

ISBN..9787561919835

สนพ..北京语言大学

ราคา..490 บาท

ตัวอย่าง..

 

 

ชื่อหนังสือ..่经贸高级汉语口语:下册II

ISBN..9787561919842

สนพ..北京语言大学

ราคา..550 บาท

ตัวอย่าง..

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

赢在中国:商务汉语系列教程 基础篇 1(含1CD)
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 季瑾
ISBN : 9787561927847
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

商务汉语提高
ราคา : 720 บาท
ผู้แต่ง : 张黎
ISBN : 9787301090398
สำนักพิมพ์ : 北京大学

BCT商务汉语考试应试指南(听·读)
ราคา : 490 บาท
ผู้แต่ง : 丁安琪,岳薇
ISBN : 9787561920589
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

中国城市名片(商务篇)
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : 常庆丰,邹胜瑛,宋业瑾
ISBN : 9787301149683
สำนักพิมพ์ : 北京大学

基础商务汉语:会话与应用·上册
ราคา : 720 บาท
ผู้แต่ง : 王晓钧,张旺熹,孙德金
ISBN : 9787561914540
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

经贸汉语 (中级)
ราคา : 460 บาท
ผู้แต่ง : 梁镛,王庆云
ISBN : 9787561915783
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

泰王国民商法典
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 谢尚果 周喜梅
ISBN : 9787509348765
สำนักพิมพ์ : 中国法制
พ่อ