ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

ภาษาไทยพื้นฐาน 1 基础泰语 1


ราคา : 390 บาท

หมวดหมู่ :
ISBN : 9787506296182
สำนักพิมพ์ : 世界图书

เป็นหนังสือเรียนภาษาไทยสำหรับคนจีน หนังสือชุดนี้ได้รับความนิยม เนื้อหากระชับรัดกุมเหมาะสำหรับคนจีนที่ต้องการเรียนภาษาไทยอย่างจริงจัง โดย 1 ชุดมีทั้งหมด 4 เล่ม

本书系统地涵盖了泰语学习所应掌握的基础知识和技能。该教材从辅音、元音以及声调的读法和写法入手,发展为词的拼读和拼写,继而逐步转入短语、句子和短文的学习。编者将各个章节的内容编写得深入浅出,还给每一章节精心设计了全面的拼读和拼写练习,使得泰语初学者轻松入门,循序渐进。该教材涵盖了丰富的语言基础知识和配套的拼读、拼写技能练习,起到了检测学生学习效果的作用,是一本泰语初学者不可多得的好的基础阶段教材。 其他泰语学习推荐书目:

ชื่อหนังสือ..่基础泰语 1 ภาษาไทยพื้นฐาน 1

ISBN..9787506296182

สนพ..世界图书出版社

ราคา..390 บาท

ตัวอย่าง..-

泰语语音简介

目录

第一课 中辅音和单元音
语音概述
中辅音:ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ
单元音:-ะ -า -ิ -ี -ึ -ือ -ุ -ู

第二课 单元音(二)和特殊元音
单元音(二): เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ โ- เ-าะ -อ เ-อะ เ-อ
特殊元音 : -ำ ไ- ใ- เ-่ ฤ ฤา


第三课 中辅音声调
泰语声调及其写法: -่ -้ -๊ -๋


第四课 高辅音、高辅音声调
高辅音: ข ฉ ถ ฐ ผ ฝ ศ ษ ส ห
高辅音声调


第五课 低辅音(一)、低辅音声调
低辅音(一): ค ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ
低辅音声调


第六课 低辅音(二)
低辅音(二): ง ญ น ม ย ร ล ว ฬ


第七课 复合元音
复合元音: เ-ียะ เ-ีย เ-ือะ เ-ือ -ัวะ -ัว


第八课 单元音小结
辅音小结
元音小结
音调小结


第九课 清尾辅音
泰语尾辅音: แม่กก กด กบ แม่กง กน กม เกย เกอว


第十课 浊尾辅音
浊尾辅音: แม่กก แม่กด แม่กบ


第十一课 前引字
不发音前引字: อ ห
发音前引字: ข ฉ ถ ฐ ผ ฝ ศ ส ษ ก จ ด ฎ ต ฏ บ ป อ


第十二课 复合辅音
真复合辅音
假复合辅音


第十三课 特殊读法、常用符号和特殊元音
特殊读法 : ร รร
常用符号 : ์ ๆ ฯ ฯลฯ
特殊元音 ฤ


第十四课 语音小结
泰语辅音的作用、名称及其排列次序
泰语元音的名称和排列次序
泰语中关于 “ไ ใ" 的用法


第十五课 日常用语和课堂用语


第十六课 泰语歌谣朗读练习

----------------------------------------


สั่งหนังสือได้ที่.. ร้านหนังสือจีน นานมี  (สาทร)
                    146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
                    ** โทร. 02-648-8000  ** แฟกซ์. 02-267-5891
                    ** E-mail.. chinesebooks@nanmee.com
                    ** Line.. @NANMEECHINESEBOOK

                     ร้านหนังสือจีน นานมี (เจริญกรุง)
                     632-6 ถนนเจริญกรุง เขตสามแยก จังหวัดกรุงเทพฯ 10100
                     ** โทร. 02-221-7726  **แฟกซ์.02-222-5770

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

泰国民俗与文化(第二版)
ราคา : 480 บาท
ผู้แต่ง : 戚盛中
ISBN : 9787301285923
สำนักพิมพ์ : 北京大学

文化震撼之旅:泰国 [Thailand]
ราคา : 580 บาท
ผู้แต่ง : [英] 罗伯特·库泊,南萨帕·库泊
ISBN : 9787563731053
สำนักพิมพ์ : 旅游教育出版社

异域密码之泰国异闻录
ราคา : 330 บาท
ผู้แต่ง : 羊行屮
ISBN : 9787510835261
สำนักพิมพ์ : 九州出版社

大曼谷(LIKE!遊世界)
ราคา : 560 บาท
ผู้แต่ง : 郭良蕙
ISBN : 9789888202980
สำนักพิมพ์ : 郭良蕙出版社

超惠游 泰国
ราคา : 500 บาท
ผู้แต่ง : 藏羚羊旅行指南编辑部
ISBN : 9787200131024
สำนักพิมพ์ : 北京出版社

人在泰国,入乡随俗
ราคา : 250 บาท
ผู้แต่ง : (马来)叶肯尼//(泰)戈登
ISBN : 9787517601708
สำนักพิมพ์ : 商务印书馆

泰国通史
ราคา : 600 บาท
ผู้แต่ง : 段立生
ISBN : 9787552007275
สำนักพิมพ์ : 上海社科院

泰国概论
ราคา : 380 บาท
ผู้แต่ง : 陈晖,熊韬
ISBN : 9787510018343
สำนักพิมพ์ : 世界图书
เหวิน ฝาง ซื่อ เป่า หรือจตุรพิธสมบัติแห่งห้องหนังสือ อันได้แก่ พู่กัน หมึก กระดาษ และแท่นฝนหมึก 4 สมบัติล้ำค่าที่ชาวจีนให้ความสำคัญ