ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

Easy Steps To Chinese 5 Workbook - 轻松学中文 5 练习册


ราคา : 680 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561921296
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

แบบฝึกหัด ภาาษาจีน หลักสูตร สำหรับ โรงเรียน นานาชาติ


This is the 5th Vol. Workbook of Easy Steps to Chinese series, providing exercises closely related to the content in the 5th Vol. Textbook. Compared with the previous four volumes, this volume puts more emphasis on the training of students’ understanding of the whole passage. So, it not only includes exercises for each lesson, 5 units of reviews and tests, and the vocabulary list indexed on pinyin, but also adds more reading comprehension exercises. The passages are longer and more difficult, in which some words not listed in the vocabulary appear. This greatly improves students reading comprehension ability and cultivates students’ overall language ability.

ตัวอย่างในเล่ม..


本册为《轻松学中文》练习册第5册,紧密结合第5册课本的内容,作相关练习。跟前4册相比,本册更加强了对学生语篇理解的训练,所以,内容不仅包含课本里15课的练习题目,5个单元的复习和测验试卷,以及与课本每课生词相对应的词汇总表(按音序排列),还大大增加了“阅读理解”这一题型,在文章长度和难度上都有很大的突破,而且也超出课文词汇量,使学生在阅读能力上得到更强的训练和更大的提高,也培养了学生多方面的能力。


----------------------------------------


สั่งหนังสือได้ที่.. ร้านหนังสือจีน นานมี  (สาทร)
                    146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
                    ** โทร. 02-648-8000  ** แฟกซ์. 02-267-5891
                    ** E-mail.. chinesebooks@nanmee.com
                    ** Line.. @NANMEECHINESEBOOK

                     ร้านหนังสือจีน นานมี (เจริญกรุง)
                     632-6 ถนนเจริญกรุง เขตสามแยก จังหวัดกรุงเทพฯ 10100
                     ** โทร. 02-221-7726  **แฟกซ์.02-222-5770

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Easy Steps To Chinese 4 Workbook - 轻松学中文 4 练习册
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561920008
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 3 Workbook - 轻松学中文 3 练习册
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561918906
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 2 Workbook - 轻松学中文 2 练习册
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561918111
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 1 Workbook - 轻松学中文 1 练习册
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561916513
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 8 Textbook - 轻松学中文 8 课本
ราคา : 1,480 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561930007
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 7 Textbook - 轻松学中文 7 课本
ราคา : 1,480 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561927915
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 6 Textbook - 轻松学中文 6 课本
ราคา : 1,480 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561923818
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 5 Textbook - 轻松学中文 5 课本
ราคา : 1,180 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561921036
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学
เหวิน ฝาง ซื่อ เป่า หรือจตุรพิธสมบัติแห่งห้องหนังสือ อันได้แก่ พู่กัน หมึก กระดาษ และแท่นฝนหมึก 4 สมบัติล้ำค่าที่ชาวจีนให้ความสำคัญ