ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

สนุกคัด เก่งศัพท์จีน 1


ราคา : 59 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการภาษาจีน สนพ.ทองเกษม
ISBN : 8858729221242
สำนักพิมพ์ : ทองเกษม

เรียนภาษาจีนอย่างง่ายๆ ผ่านการฝึกคัดตัวอักษรจีน ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคภาษาจีน เพื่อการจดจำที่แม่นยำ “สนุกคัด เก่งศัพท์จีน” ได้คัดเลือกคำศัพท์ง่ายๆ ที่เด็กๆ หรือผู้ที่เริ่มเรียนภาษาจีนควรรู้จัก เพื่อเป็นบันไดสู่การเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป สมุดคัดภาษาจีนชุดนี้ มี 4 เล่ม โดยเรียงคำศัพท์จากง่ายๆ ไปสู่คำศัพท์ที่ยากขึ้น โดยเล่ม 1 นี้ นำเสนอ ตัวเลข ตำแหน่ง ที่ตั้ง ขนาด และปริมาณ คำกริยาพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมีรูปภาพเพื่อให้เด็กๆ ฝึกระบายสี ตามจินตนาการของตนเองอีกด้วย

ชื่อหนังสือ..สนุกคัดเก่งศัพท์จีน 1

ISBN..8858729221242

สนพ..ทองเกษม

ราคา.. 59 บาท

 

เรียนภาษาจีนอย่างง่ายๆ ผ่านการฝึกคัดตัวอักษรจีน ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคภาษาจีน เพื่อการจดจำที่แม่นยำ “สนุกคัด เก่งศัพท์จีน” ได้คัดเลือกคำศัพท์ง่ายๆ ที่เด็กๆ หรือผู้ที่เริ่มเรียนภาษาจีนควรรู้จัก เพื่อเป็นบันไดสู่การเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป สมุดคัดภาษาจีนชุดนี้ มี 4 เล่ม โดยเรียงคำศัพท์จากง่ายๆ ไปสู่คำศัพท์ที่ยากขึ้น โดยเล่ม 2 นี้ นำเสนอ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย สมาชิกในครอบครัว และคำสรรพนาม นอกจากนี้ ยังมีรูปภาพเพื่อให้เด็กๆ ฝึกระบายสี ตามจินตนาการของตนเองอีกด้วย

ชื่อหนังสือ..สนุกคัดเก่งศัพท์จีน 2

ISBN..8858729221259

สนพ..ทองเกษม

ราคา.. 59 บาท

 

เรียนภาษาจีนอย่างง่ายๆ ผ่านการฝึกคัดตัวอักษรจีน ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคภาษาจีน เพื่อการจดจำที่แม่นยำ “สนุกคัด เก่งศัพท์จีน” ได้คัดเลือกคำศัพท์ง่ายๆ ที่เด็กๆ หรือผู้ที่เริ่มเรียนภาษาจีนควรรู้จัก เพื่อเป็นบันไดสู่การเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป สมุดคัดภาษาจีนชุดนี้ มี 4 เล่ม โดยเรียงคำศัพท์จากง่ายๆ ไปสู่คำศัพท์ที่ยากขึ้น โดยเล่ม 3 นี้ นำเสนอ เวลา สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และทิศทาง นอกจากนี้ ยังมีรูปภาพเพื่อให้เด็กๆ ฝึกระบายสี ตามจินตนาการของตนเองอีกด้วย

ชื่อหนังสือ..สนุกคัดเก่งศัพท์จีน 3

ISBN..8858729221266

สนพ..ทองเกษม

ราคา.. 59 บาท

 

เรียนภาษาจีนอย่างง่ายๆ ผ่านการฝึกคัดตัวอักษรจีน ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคภาษาจีน เพื่อการจดจำที่แม่นยำ “สนุกคัด เก่งศัพท์จีน” ได้คัดเลือกคำศัพท์ง่ายๆ ที่เด็กๆ หรือผู้ที่เริ่มเรียนภาษาจีนควรรู้จัก เพื่อเป็นบันไดสู่การเรียนรู้ในระดับสูงต่อไปสมุดคัดภาษาจีนชุดนี้ มี 4 เล่ม โดยเรียงคำศัพท์จากง่ายๆ ไปสู่คำศัพท์ที่ยากขึ้น โดยเล่ม 4 นี้ นำเสนอ สัตว์ชนิดต่างๆ และคำคุณศัพท์พื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมีรูปภาพเพื่อให้เด็กๆ ฝึกระบายสี ตามจินตนาการของตนเองอีกด้วย

ชื่อหนังสือ..สนุกคัดเก่งศัพท์จีน 4

ISBN..8858729221273

สนพ..ทองเกษม

ราคา.. 59 บาท

 

เรียนภาษาจีนผ่านการฝึกคัดตัวอักษรจีน ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคภาษาจีน เพื่อการจดจำที่แม่นยำ “สนุกคัด เก่งศัพท์จีน” ได้คัดเลือกคำศัพท์ง่ายๆ ที่เด็กๆ หรือผู้ที่เริ่มเรียนภาษาจีนควรรู้จัก เพื่อเป็นบันไดสู่การเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป สมุดคัดภาษาจีนชุดนี้ จัดทำเพิ่มอีก 2 เล่ม จากเดิมมี 4 เล่ม รวมเป็น 6 เล่ม โดยเรียงคำศัพท์จากง่ายๆ ไปสู่คำศัพท์ที่ยากขึ้น โดยเล่ม 5 นี้ นำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และฤดูกาล นอกจากนี้ ยังมีรูปภาพเพื่อให้เด็กๆ ฝึกระบายสี ตามจินตนาการของตนเองอีกด้วย

ชื่อหนังสือ..สนุกคัดเก่งศัพท์จีน 5

ISBN..8858729221303

สนพ..ทองเกษม

ราคา.. 65 บาท

 

เรียนภาษาจีนผ่านการฝึกคัดตัวอักษรจีน ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคภาษาจีน เพื่อการจดจำที่แม่นยำ “สนุกคัด เก่งศัพท์จีน” ได้คัดเลือกคำศัพท์ง่ายๆ ที่เด็กๆ หรือผู้ที่เริ่มเรียนภาษาจีนควรรู้จัก เพื่อเป็นบันไดสู่การเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป สมุดคัดภาษาจีนชุดนี้ จัดทำเพิ่มอีก 2 เล่ม จากเดิมมี 4 เล่ม รวมเป็น 6 เล่ม โดยเรียงคำศัพท์จากง่ายๆ ไปสู่คำศัพท์ที่ยากขึ้น โดยเล่ม 6 นี้ นำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้ในบ้าน และกริยาพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมีรูปภาพเพื่อให้เด็กๆ ฝึกระบายสี ตามจินตนาการของตนเองอีกด้วย

ชื่อหนังสือ..สนุกคัดเก่งศัพท์จีน 6

ISBN..8858729221310

สนพ..ทองเกษม

ราคา.. 65 บาท

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

过年
เทศกาลตรุษจีนกล่าวกันว่าเริ่มมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในยุคนั้นมีสัตว์ร้ายชื่อว่า “เหนียน” 年 nián