ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

实用汉语语法(第二次修订本)


ราคา : 680 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : 房玉清
ISBN : 9787561920831
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

本书是一部全面系统的汉语语法书,专为外国人学习汉语而编写。可作为留学生本科三、四年级语法课教材,也可用于自学,对外汉语教学专业本科生、研究生及对外汉语教师也可用以学习和参考。   本书自1992年初版以来,在对外汉语教学界产生了广泛影响,被多家对外汉语教学院校所采用。本书是第二次修订本,针对性和实用性更强,语法解释更为充分,例句进一步规范,对语法讲解也作了适当补充,并增加了很多富有时代感的新例句。   另配有《实用汉语语法习题及解答》,可用于课上或课后练习。

实用汉语语法(第二次修订本)

ISBN..9787561920831

สนพ..北京语言大学出版社

ราคา..680 บาท

ตัวอย่าง.. -

目  录

第一章 绪论

第二章 语法单位和语法分析

第三章 词的构造

第四章 词的分类

第五章 短语的结构和分类

第六章 句子的类型

第七章 主语和谓语

第八章 述语和宾语

第九章 定语、状语和中心语

第十章 补语

第十一章 句子的复杂化

第十二章 句式的变换

第十三章 句子的组合

第十四章 数量范畴

 

实用汉语语法(第二次修订本)习题及解答)

ISBN..9787561920848

สนพ..北京语言大学出版社

ราคา..350 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/samples/2062/content.html

หนังสือใหม่

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

汉语会话301句(第四版)(英文注释本)上册
ราคา : 380 บาท
ผู้แต่ง : 康玉华,来思平
ISBN : 9787301256510
สำนักพิมพ์ : 北京大学

标准汉语会话360句-1
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 毛悦
ISBN : 9787561949641
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

新编汉语教程 第一册
ราคา : 390 บาท
ผู้แต่ง : 黄政澄
ISBN : 9787561919927
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

商贸洽谈500句
ราคา : 590 บาท
ผู้แต่ง : 刘艳慧,柳叶青
ISBN : 9787802004016
สำนักพิมพ์ : 华语教学

汉语教程·泰文注释本1 แบบเรียนภาษาจีนฉบับแปลภาษาไทย 1
ราคา : 320 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561911747
สำนักพิมพ์ : ิ北京语言大学

外国人实用汉语语法(修订本)(附练习册)
ราคา : 600 บาท
ผู้แต่ง : 李德津,程美珍
ISBN : 9787561921630
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

新概念汉语(英语版)课本1
ราคา : 580 บาท
ผู้แต่ง : 崔永华
ISBN : 9787561932568
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

天天汉语——泰国中学汉语课本1
ราคา : 580 บาท
ผู้แต่ง : 朱瑞平,冯丽萍
ISBN : 9787561943076
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学
พ่อ